Het kan altijd de nodige problemen opleveren als je facturen niet of te laat betaald worden. Zeker als je een aantal zaken voor hebt moeten financieren kan het vervelend zijn. Het is daarom verstandig om een goed strijdplan te hebben voor dubieuze debiteuren. Dit zijn debiteuren waar het maar de vraag is of ze de factuur uiteindelijk gaan betalen. Er zijn best wat maatregelen die je kan nemen om het aantal dubieuze debiteuren te beperken. En het is niet onverstandig om dat te doen om te zorgen dat dit risico acceptabel is en het de continuïteit van je bedrijf niet in gevaar kan brengen. Lees in dit blog meer over hoe om te gaan met dubieuze debiteuren.

Dubieuze debiteuren te lijf gaan met een strak debiteurenbeheer

Dubieuze debiteuren moeten vooral niet voelen dat er ruimte is om betalingstermijnen te overschrijden. Hier zullen ze namelijk gretig gebruik van maken. Je kunt zorgen dat je kort erop zit door het debiteurenbeheer strak in te richten binnen je bedrijf. Dit kun je doen door het in ieder geval een duidelijke plek te geven binnen je bedrijf en er iemand verantwoordelijk voor te maken. Degene kan vervolgens zorgen dat het proces strak komt te staan waarbij er duidelijke afspraken zijn gemaakt. Diegene kan zorgen dat de randvoorwaarden zoals goede software geregeld zijn. Als dit het geval is wordt het aanzienlijk eenvoudiger om tijdig te factureren en te monitoren of dubieuze debiteuren zich aan de betalingstermijnen houden. Zo niet kan er gemakkelijk een herinnering verstuurd worden. Belangrijk is om ook telefonisch contact op te nemen met dubieuze debiteuren. Dit zorgt dat je beter in beeld hebt wat de oorzaak is van de te late betaling en geeft daarmee betere mogelijkheden om nieuwe afspraken te maken. Een debiteur is altijd meer genegen zich aan deze nieuwe gemaakte afspraken te houden.

Dubieuze debiteuren die echt niet kunnen betalen

Je kunt je proces nog zo strak ingericht hebben en er kort op zitten, er zijn altijd dubieuze debiteuren bij die dan toch niet betalen. Je komt dan op een moment om de vordering over te dragen aan een incassobureau. Zij gaan vervolgens via minnelijke incasso en daarna via juridische incasso de vordering proberen te innen. Minnelijke incasso houdt in dat ze opnieuw de debiteur gaan aanschrijven en telefonisch in contact proberen te treden om nieuwe afspraken te maken. Bij juridische incasso worden echt de juridische middelen uit de kast getrokken om de vordering te innen.